Preklady

Prekladám rôzne texty so zaručením absolútnej diskrétnosti. Každá objednávka má vopred dohodnuté podmienky vrátane termínu dodania a ceny.

Mám skúsenosti s prekladom a korekciou kníh, manuálov, tituliek, plagátov, blogových príspevkov a rôznych iných textov.

Nevyhotovujem súdne a úradné preklady.