Cenník

Cenník platný od 1. 9. 2023

Hodina anglického jazyka 60 minút20,-/hodina jednotlivá
17,-/hodina, cena pre 10 predplatených hodín
Hodina anglického jazyka pre deti (do 15 rokov) 45 minút15,-/hodina jednotlivá
14,-/hodina, cena pre 10 predplatených hodín