O mne

Volám sa Adela Knéblová.

Anglický jazyk vyučujem od roku 2007. Po takmer trinástich rokov v školstve pre mňa nastal čas na zmenu, takže učím súkromne na individuálnych hodinách.

Tiež ponúkam preklady z anglického jazyka do slovenského jazyka a naopak a tlmočenie.

K jazykom som mala vždy veľmi blízko. Vyštudovala som Bilingválnu obchodnú akadémiu. No neskôr som sa venovala iným oblastiam, krajinnému plánovaniu a tvorbe krajiny, starostovaniu, vedeniu škôlky.

K jazykom som sa opäť vrátila v roku 2007 ako učiteľka na základnej škole. Následne som si dorobila doplnkové pedagogické minimum a rôzne kurzy z oblasti metodiky výučby anglického jazyka a využitia IKT.

Prakticky som angličtinu využila na pracovných pobytoch v USA počas štúdia na vysokej škole v rokoch 2005 a 2006 a počas práce v Nórsku v roku 2014.

Od roku 2019 aktívne prekladám a tlmočím ako dobrovoľník pre Bhakti Marga Slovensko a Bhakti Marga International. Mám skúsenosti s prekladom a korekciou kníh, manuálov, tituliek, plagátov, blogových príspevkov a rôznych iných textov, s tlmočením kurzov a udalostí.

A som jogín.